Camping och övernattning 

Det är inte tillåtet att campa eller övernatta på parkeringar kring LEGOLAND.