Spring over

Afbestilling

Afbestillingsbeskyttelse i tilfælde af sygdom

Hvad dækker beskyttelsen

Beskyttelsen dækker lejemålets pris eksklusive betalingen for beskyttelsen, som LEGOLAND ApS ikke tilbagebetaler ved afbestilling af lejemålet i de tilfælde, hvor opholdet i den lejede feriebolig umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres:

  • Som følge af, at du eller din: ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorligtilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, læge- ordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. 

Akut sygdom

  • Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. 

Særlige betingelser

  • Det er en betingelse for dækningen, at LEGOLAND ApS modtager behørigt dokumentation, dvs. lægeerklæring eller ved tilskadekomst en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge. 

Beskyttelsesperioden

  • Afbestillingsbeskyttelsen dækker fra opholdet samt beskyttelsen betales og ind til indflytning i ferieboligen finder sted. 

Hvordan afbestiller du

  • Det er en betingelse for opnåelse af tilbagebetaling, at afbestilling er meddelt LEGOLAND ApS senest kl. 12.00 dagen før ankomst. Under alle omstændigheder skal lejer omgående underrette LEGOLAND ApS samt returnere lejebeviset sammen med præsentation af bevis efter pkt. ”Særlige betingelser”.

  • Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af dig selv.

Øvrige betingelser

  • Køb af afbestillingsbeskyttelsen kan fortrydes i op til 14 dage efter aftalens indgåelse, dette gælder dog ikke, hvis beskyttelsen købes under 30 dage før opholdet.

  • Ønskes yderligere beskyttelse bør man tage kontakt til sit eget forsikringsselskab, der oftest tilbyder en mere omfattende forsikring.

  • Der er 14 dages fortrydelsesret på køb af en afbestillingsbeskyttelse, dvs. LEGOLAND ApS skal have besked om fortrydelsen af købet af en afbestillingsbeskyttelse inden 14 dage. Bestilles afbestillingsbeskyttelsen under 30 dage før opholdet finder sted, kan der ikke fortrydes.

Book overnatning

Book overnatning

1 Indtjekning & Udtjekning
2 Antal gæster
Eller
Køb billetter
Health