Hoppa

Avbeställningsskydd

Vad täcker skyddet

Vad täcker skyddet

Skyddet täcker priset för rummet exklusive kostnaden för skyddet, som LEGOLAND Aps inte betalar tillbaka vid avbeställning av rummet i de fall då vistelsen i den hyrda semesterbostaden inte går att genomföra eller försvåras i betydande omfattning:

  • På grund av att du eller din: maka/make, sambo, barn, svärföräldrar, svärdotter/svärson, barnbarn, syskon, mor- eller farföräldrar, svägerska, svåger eller ledsagare på resan avlider eller drabbas av akut sjukdom eller allvarlig skada, som kräver sjukhusvistelse, sängliggande som ordinerats av läkare eller likvärdiga tillstånd.

Akut sjukdom

  • En akut, ersättningsberättigad sjukdom är en ny sjukdom, en välgrundad misstanke om en ny allvarlig sjukdom eller en oväntad försämring av en befintlig eller kronisk sjukdom.

Särskilda villkor

  • För att ersättning ska utgå måste LEGOLAND ApS ha mottagit nödvändig dokumentation, dvs. läkarintyg eller vid skada en bekräftelse från sjukhuset eller den behandlande läkaren.

 Skyddsperioden

  • Avbeställningsskyddet täcker perioden från den tidpunkt då vistelsen och avbeställningsskyddet betalades och fram till inflyttning i semesterbostaden.

 Hur av avbeställer du

  • För att du ska få pengarna tillbaka ska avbeställningen ha meddelats LEGOLAND ApS senast kl. 12.00 dagen före ankomst. Under alla omständigheter ska hyresgästen omgående meddela LEGOLAND Aps samt returnera hyreskontraktet tillsammans med bevisdokumentationen i enlighet med punkt ”Särskilda Villkor”.

  • Kostnad för utfärdande av läkarintyg står du själv för.

 Övriga Villkor

  • Köp av avbeställningsskydd kan ångras i upp till 14 dagar efter att avtalet ingåtts, detta gäller dock inte om skyddet köps inom 30 dagar före vistelsen.
  • Om du vill ha ytterligare skydd bör du kontakta ditt eget försäkringsbolag som oftast kan erbjuda en mer omfattande försäkring.

  • Det är 14 dagars ångerrätt på köp av avbeställningsskydd, dvs. att om du ångrar köpet av ett avbeställningsskydd ska LEGOLAND ApS få besked om detta inom 14 dagar. Om avbeställningsskyddet beställs inom 30 dagar före vistelsen kan köpet inte ångras.

Boka övernattning

Boka övernattning

1 När kommer ni?
2 Hur många är ni?
Eller
Köp biljetter
Health