Handicap 

Ledsager

Hvis du som handicappet har behov for en ledsager, får max. 1 ledsager gratis adgang. Det forudsætter dog, at du er i besiddelse af enten DSB's ledsagekort eller det tilsvarende kort fra Dansk Handicap Forbund. Udenlandske gæster kan benytte samme ordning, hvis de har et udenlandsk officielt udstedt ledsagekort til handicappede. Kortet vises ved billetkøb.

 

Parkering

Hvis I kommer i bil, kan vi tilbyde gratis handicapparkering lige over for indgangen til LEGOLAND. Når I har parkeret, henvender I jer i Informationen med jeres blå handicapskilt, for at få udleveret en gratis P-billet til brug, når I forlader parkeringspladsen igen.

OBS, der er et begrænset antal pladser, så det anbefales at komme fra morgenstunden.

 

Kørestol
Vi har et begrænset antal kørestole, som kan lånes ved henvendelse til en kontrollør ved indgangen. Gæster i kørestol kan komme frem overalt i parken. Alle veje og stier er flisebelagte.
Gæster i kørestol kan komme hurtigere til aktiviteten igennem udgangen, eller hvor det er relevant via Express Pas indgangen. Kontakt dernæst personalet ved aktiviteterne, så kommer du og din ansvarlige hjælper (max. 3 hjælpere) hurtigere til aktiviteten.
Alle restriktioner for aktiviteten skal overholdes. Se restriktioner her på hjemmesiden under de enkelte forlystelser, i park guiden eller ved aktiviteten.

 

Toiletter
Der forefindes handicap- og puslefaciliteter mange steder i parken. Se park guiden for nærmere information.

 

Vis Hensyn-ordning
Til gæster, der ikke forstår konceptet at stå i kø, har svært ved normal interaktion, eller har en begrænset evne til at følge instruktioner har vi designet en ”Vis Hensyn”-ordning. Denne ordning giver mulighed for at komme hurtigere til aktiviteten igennem enten udgangen eller via Express pas indgangen.

Gæster, der er omfattet af denne ordning, kan med deres ansvarlige ledsager gå i Informationen, udfylde en formular og få udleveret et ”Vis Hensyn-skilt”. Som ”Vis Hensyn”-berettiget vil du desuden få et stempel på hånden, som sammen med ”Vis Hensyn-skiltet” bedes vist ved aktiviteten. Så kommer du og din ansvarlige hjælper (max. 3 hjælpere) hurtigere til aktiviteten.

Vær opmærksom på stroboskoplys i LEGO® Studios og The TEMPLE.

Gæster med et ”Vis Hensyn-skilt” tilbydes en ekstra tur. Der kan forekomme dage, hvor vi må begrænse dette af hensyn til vores øvrige gæster. Ønskes flere ture ved den pågældende aktivitet, er man velkommen igen efter en time.

Alle restriktioner for aktiviteten skal overholdes. Se restriktioner her på hjemmesiden under de enkelte forlystelser, i park guiden eller ved aktiviteten.

”Vis Hensyn-skiltet” afleveres i Informationen, når parken forlades.

  Vis hensyn skilt i LEGOLAND

Mere information


Kontakt LEGOLAND

 

LEGOLAND ApS
Nordmarksvej
7190 Billund
Telefon: +45 7533 1333
Fax: +45 7535 3179
 

E-mail: info@LEGOLAND.dk

 

Andre kontaktmuligheder