Personer med funktionsnedsättning 

Ledsagar

Om du har en funktionsnedsättning och behöver en ledsagare får max 1 ledsagare komma in gratis förutsatt att personen i fråga har ett officiellt ledsagarkort utställt i hemlandet. Kortet måste visas upp i samband med biljettköp.

 

Parkering

Om ni kommer med bil kan vi erbjuda gratis parkering för personer med funktionsnedsättning precis vid ingången till LEGOLAND. När ni har parkerat vänder ni er till Informationen med ert handikapptillstånd för att få ett gratis kort som ni ska använda när ni lämnar parkeringsplatsen.

OBS! Antalet platser är begränsat, så vi rekommenderar att man kommer tidigt.

 

Rullstolar

Vi har ett begränsat antal rullstolar som kan lånas av en kontrollant vid ingången. Gäster i rullstol kan komma fram överallt i parken. Alla vägar är stenbelagda.

Gäster i rullstol kan snabbare ta sig till aktiviteter genom utgångarna eller vid behov genom expresspassingångarna. Kontakta personalen vid aktiviteterna så undviker du och din assistent (max. tre assistenter) väntetid.
Hänsyn ska tas till alla restriktioner som gäller aktiviteterna. Du hittar information om restriktionerna under respektive aktivitet här på webbplatsen, i parkguiden eller vid aktiviteterna.

 

Toaletter

Det finns toaletter för funktionshindrade och toaletter med skötbord på många ställen i parken. Se parkguiden för mer information.

 

Särskild hänsyn

Vi vill visa särskild hänsyn gentemot gäster som inte förstår konceptet att stå i kö, har problem med social interaktion eller begränsad förmåga att följa instruktioner. Dessa gäster får därför möjlighet att snabbare ta sig till aktiviteterna genom utgångarna eller expresspassingångarna.

De kan tillsammans med sina assistenter gå till informationen och fylla i ett formulär för att få en Visa hänsyn-skylt. Den som har rätt till särskild hänsyn får utöver Visa hänsyn-skylten också en stämpel på handen som ska visas vid aktiviteterna. På så sätt undviker dessa gäster och deras assistenter (max. tre assistenter) kötid vid aktiviteterna.

Observera: stroboskop-ljus i LEGO® Studios och The TEMPLE.

Gäster med Visa hänsyn-skylt erbjuds en extra tur. Det kan hända att vi av hänsyn till andra gäster måste begränsa detta vissa dagar. Den som vill uppleva samma aktivitet flera gånger är välkommen igen efter en timme.

Hänsyn ska tas till alla restriktioner som gäller aktiviteterna. Du hittar information om restriktionerna under respektive aktivitet här på webbplatsen, i parkguiden eller vid aktiviteterna.

Visa hänsyn-skylt lämnas i Informationen innan parken lämnas.

  Särskild hänsyn på LEGOLAND