Hoppa

Paketresan

Direktiv

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all viktig information om paketresan innan ett avtal om paketresan ingås.

 • Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för korrekt leverans av alla resetjänster som ingår i avtalet.

 • Resenärerna blir tilldelade ett telefonnummer för nödfall eller information om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med researrangören eller resebyrån.

 • Resande får överlåta paketet till en annan person, med ett skäligt varsel och mot en eventuell betalning av ytterligare kostnader.

 • Paketresans pris kan endast ökas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslekostnader) och om det uttryckligen är fastställt i reseavtalet men får under inga omständigheter ändras inom 20 dagar från paketresans start. Om prisökningen överstiger 8 % av paketresans pris kan den resande säga upp avtalet. Om researrangören förbehåller sig rätten till en prisökning har resenären rätt till ett prisavdrag om de faktiska kostnaderna sjunker.

 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om väsentliga delar av paketresan med undantag för priset ändras. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan inställer resan innan paketresan har inletts ska resenären i förekommande fall ha rätt till återbetalning och ersättning.

 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift innan paketresan inletts i händelse av extraordinära omständigheter, som till exempel det finns allvarliga säkerhetsproblem på destinationsorten som sannolikt kommer att påverka paketresan.

 • Resenärer kan också säga upp avtalet när som helst innan paketresan inletts mot betalning av en lämplig och motiverad uppsägningsavgift.

 • Om väsentliga delar av paketresan inte kan levereras enligt avtalet efter att paketresan inletts ska resenären erbjudas lämpliga alternativa arrangemang utan extra kostnad. Resenärer kan säga upp avtalet utan betalning av avbokningsavgiften om resetjänsterna inte utförs i enlighet med avtalet och att detta väsentligen påverkar leveransen av paketresan och att arrangören underlåter att lösa problemet.

 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller ersättning om resetjänsterna inte levereras eller levereras felaktigt.

 • Researrangören ska bistå med hjälp om resenären har problem.

 • Om researrangören eller att återförsäljaren i något medlemsland går i konkurs eller blir insolvent kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller i förekommande fall återförsäljaren går i konkurs eller blir insolvent efter paketresan inletts, och om paketresan innehåller transport garanteras resenärernas hemresa. LEGOLAND ApS har upprättat ett skydd mot konkurs eller insolvens Rejsegarantifonden (Reg. Nr. 2933), Røjlskær 11 3. sal, DK-2840 Holte. Resenärer kan kontakta denna enhet eller, i förekommande fall den behöriga myndigheten Pakkerejse-Ankenævnet, Røjlskær 11 3. sal, DK-2840 Holte, Telefon +45 4546 1100, om de nekas hjälp på grund av LEGOLAND ApS konkurs eller obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 som införlivats med nationell rätt: www.retsinformation.dk

Boka övernattning

Boka övernattning

1 När kommer ni?
2 Hur många är ni?
Eller
Köp biljetter
Health