Hoppa

Affärsvillkor

Affärsvillkor för bokning av vistelse hos LEGOLAND® ApS

Försäljnings- och leveransvillkoren är en integrerad del av avtalet om bokning av vistelse hos LEGOLAND ApS. Du ombeds därför vänligen läsa affärsvillkoren innan du beställer vistelse hos LEGOLAND ApS.

Försändelse- och leveransvillkor

När en bokning av vistelse genomförts, visas på skärmen en bokningsbekräftelse. Av denna framgår vistelsens typ och pris. Denna bekräftelse betraktas därefter som kontrakt avseende köpet. Kontraktet kan skrivas ut efter genomförande av bokningen och skickas dessutom via e-post till den e-postadress som av köparen uppgetts i samband med bokningen av vistelsen. En bokning gäller för ett rum eller en uthyrningsenhet. Om du har bokat fler, får du ett bokningsnummer per rum/hyresenhet.

Leverans av den beställda produkten sker vid ankomsten till LEGOLAND ApS på ankomstdagen och avslutas på avresedagen. Båda dessa tidpunkter anges i ovan nämnda kontrakt.

Rummet/boenheten är tillgänglig från kl. 15.00 på ankomstdagen. Vid förseningar och/eller utebliven ankomst efter midnatt på ankomstdagen förbehåller sig LEGOLAND rätten att sälja rummet om köparen inte har varit i direkt kontakt med LEGOLAND.

Beställning och orderbekräftelse

När du har knappat in din bokning och genomfört bokningen, skickas omgående en orderbekräftelse per e-post till den e-postadress som du har angett vid beställning av vistelsen.

Det har ingåtts ett avtal om bokning av vistelse, när du klickar på “Book” och meddelandet “Tack för din beställning” visas på skärmen.

Du kan när som helst skriva ut Affärs villkoren, som ligger till grund för det avtal som du ingår med LEGOLAND ApS i samband med bokning av vistelse.

Om du har knappat in fel eller gjort något annat fel i samband med din bokning av vistelse, är du välkommen att kontakta LEGOLAND ApS, som då kommer att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter:

LEGOLAND ApS
Åstvej 10
DK-7190 Billund
CVR-nr: 3688 7613
Tel.: +45 7951 1350
E-post: reservation@legoland.dk

Betalning

Bokningar som gjorts via hemsidan ska garanteras med kredit- eller betalkort eller betalas i förväg vid genomförandet av reservationen. Betalningsvillkoren är beroende av vilken produkt och vilket erbjudande du väljer att beställa. Betalningsvillkoren för de enskilda produkterna framgå vid varje erbjudande.

Alla priser som anges i LEGOLAND ApS online-bokningssystem inkluderar moms och avgifter om inget annat meddelas och klart framgår i den aktuella situationen. Alla betalningar görs i danska kronor. Priser som anges i annan valuta är bara vägledande och kan skilja sig från det slutligen begärda belopp som krävs vid genomförande av betalningen.

Betalning kan ske med Dankort, Maestro, MasterCard Credit, Visa Credit, Visa Debit, Visa Electron, Visa Delta, American Express, MobilePay, PayPal samt LEGOLAND elektronisk gavekort.

Förskottsbetalning och bokningsgaranti hanteras av NETS ePayment modul (betalningsmodul). NETS hanterar alla betalningar och alla kortdata. NETS uppfyller internationella säkerhetsstandarder (den så kallade Payment Card Industry Data Security Standard, förkortat PCI DSS). Utbyte av information mellan LEGOLAND ApS och databehandlaren sker krypterat i SSL (Secure SocketLayer). Beloppet dras direkt när bokningen genomförs.

För förskottsbetalda bokningar dras hela beloppet omgående när reservationen genomförs.

För garanterade bokningar betalas reservationen vid ankomst till LEGOLAND ApS. Betalkortet verifieras omedelbart när bokningen genomförs. LEGOLAND ApS förbehåller sig rätten att ta ut en administrationsavgift som motsvarar vistelsens fullpris i händelsen att bokningen avbokas efter att avbeställningsfristen löpt ut, om du uteblir från den bokade vistelsen eller vid utebliven betalning av vistelsen efter utcheckning.

Betalning med kreditkort

För betalning med privata betalkort som utfärdats utanför EU / EES och för betalning med alla företagskort införs en avgift som motsvarar den kostnad som LEGOLAND® betalar till kortutgivaren. För privata kreditkort som utfärdas utanför EU / EES är avgiften 3,75% för Visa, MasterCard, JCB / CUP och UnionPay. För American Express är avgiften 2,50%, medan den för Diners är 2,25%. För företagskort är avgiften för Visa, MasterCard, JCB / CUP och UnionPay 3,13% för danska och europeiska kort, medan det är 3,75% för andra kort. För American Express är avgiften 1,06% för danska kort och 2,50% för andra kort. För Diners är avgiften 0,94% för danska kort och 2,25% för andra kort.

Paketresa

Den kombination av reseförmåner du erbjuds, om du har bokat en semestervistelse och din bokning inkluderar övernattning och biljetter, är en paketresa enligt direktiv (EU) 2015/2302. Du omfattas därmed av alla EU-rättigheter för paketresor. LEGOLAND ApS är helt ansvarigt för en korrekt leverans av den kompletta paketresan. LEGOLAND återbetalar inte någon del av en paketresa. LEGOLAND ApS har dessutom inrättat ett lagstadgat skydd för återbetalning av dina betalningar och, om paketresan innehåller transport, säkring av din hemtransport i händelse av att det går i konkurs eller blir insolvent. Mer information om huvudsakliga rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 finns tillgängliga här.

Biljetter

Eventuella entrébiljetter till LEGOLAND och/eller LEGO® House som köpts i samband med bokning av vistelse gäller uteslutande i samband med vistelsen.

Ändring av vistelseperiod 

Om du vill flytta din vistelse till en annan period, är detta möjligt fram till 14 dagar före ankomst mot betalning av eventuell prisskillnad.  

Vi tar ut en avgift av 400,- DKK för ändring av vistelseperioden och en eventuell prisökning för de nya datumen.                             

Ändringar kan endast göras genom att kontakta LEGOLANDs bokningsavdelning på telefon +45 79511350 eller e-post reservation@legoland.dk 

Avbokning och återbetalning 

För i förväg betalda vistelser gäller följande 

Alla förbetalda bokningar är inte återbetalningsbara   

 Bokningar med avbokningspaket* kan avbokas före kl. 11.00 dagen före ankomstdatumet. Skyddet omfattar full återbetalning för vistelsen med avdrag för priset för avbokningen. Avbokning ska göras genom att kontakta bokningsavdelningen på telefon +45 79511350, alla dagar mellan 10-16 och 8-18 när LEGOLAND är öppet. Skyddet gäller från det att bokningen görs fram till kl. kl. 11.00 dagen före incheckning  

 *Köp av ett avbokningspaket kan avbokas upp till 3 dagar efter avtalets ingående. Om avbokningspaket bokas mindre än 14 dagar innan vistelsen äger rum kan den inte avbokas. 

För garanterade vistelser gäller följande: 

Vistelsen kan kostnadsfritt avbokas fram till kl. 18.00 på ankomstdagen. Vid senare avbokning, utebliven ankomst eller vid utebliven betalning efter utcheckning debiteras en administrationsavgift som motsvarar vistelsens fulla pris. 

Reklamationer

Om det förekommer en brist under din vistelse, är du skyldig att direkt meddela detta till LEGOLAND ApS så att LEGOLAND ApS kan avhjälpa denna. Om LEGOLAND ApS erbjuder sig att avhjälpa bristen, kan du inte åberopa dig på bristen, om avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan kostnader eller väsentliga besvär för dig. Avhjälpandet kan också bestå i en omplacering. Underlåter du att informera LEGOLAND ApS om brister, är du inte berättigad att häva hyresavtalet eller kräva kompensation för detta.

Vill du klaga på vistelsen, kan du hänvända dig till:

LEGOLAND ApS
Åstvej 10
DK-7190 Billund
CVR-nr: 3688 7613
Tel.: +45 7951 1350
E-post: reservation@legoland.dk

Du kan också hänvända dig till:

  • Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, Danmark. Tel.: +45 4171 5000
  • Pakkerejse-Ankenævnet. Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Danmark. Tel.: +45 4546 1100 (Förutsätter att du har bokat en semestervistelse och att din bokning omfattar övernattning och biljetter)

 Köplagens regler om brister gäller.

Språk

Avtal om köp av vistelse avfattas på danska.

Val av lagstiftning och domstol

För varje vistelse som köpts hos LEGOLAND ApS gäller dansk lagstiftning. Varje tvist om vistelse som involverar LEGOLAND ApS ska föreläggas Retten i Kolding som första instans, om inte preceptiv lagstiftning föreskriver annat. Detta gäller också försäljning av vistelse till köpare som är bosatta eller uppehåller sig i utlandet. 

Kontakta oss

Om du har frågor kan du kontakta LEGOLAND ApS via e-post: reservation@legoland.dk eller via telefon: +45 7951 1350.

Ikraftträdande

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för bokningar gjorda från och med den 26. juni 2023.

Boka övernattning

Boka övernattning

1 När kommer ni?
2 Hur många är ni?
Eller
Köp biljetter
Health