Hoppa

Regler och säkerhetsanvisningar

För att garantera er bästa möjliga upplevelse på LEGOLAND® har vi sammanställt ett antal regler för vistelse i parken, som vi uppmanar er att följa.

Där inget annat anges hänvisar vi till ordningsbestämmelsen. Överträdelse av befintliga ordningsregler kan leda till avvisning. I grövre fall till polisanmälan.

Vi tackar för er förståelse och önskar er mycket nöje på LEGOLAND®.

1. ALLMÄNT

 • LEGOLAND® är endast öppet för gående gäster. Det är inte tillåtet att medföra cykel, moped, rullskridskor, skateboard, sparkcykel och liknande i parken. Gäster med funktionsnedsättning kan medföra en eldriven eller manuell rullstol.
 • Hundar är välkomna i parken. Dock med visad hänsyn till parkens barn och övriga gäster. Hund ska alltid ledas i koppel och får inte lämnas utan uppsyn. Hundar, som enligt dansk lag är olagliga, får inte tas med in på LEGOLAND. Se listan över illegala hundraser här.
 • Det är inte tillåtet att samla föremål från soptunnor på LEGOLAND.
 • Det är inte tillåtet att vistas synligt berusad på LEGOLAND eller att irritera andra genom tillrop, oacceptabelt uppförande eller liknande.
 • Det är inte tillåtet att gå barfota eller i bar överkropp. Skor och kläder ska bäras under hela besöket.
 • Nedskräpning med papper och avfall, övrig förorening och skadegörelse av byggnader, utsmyckning, inventarier eller annat är inte tillåten.
 • Uppsättning av affischer samt utdelning av broschyrer är inte tillåten.
 • Politisk eller religiös propaganda är inte tillåten.
 • Det är inte tillåtet att plocka blommor eller växter i LEGOLAND parkens trädgård.
 • Använd vänligen parkens toaletter till såväl vuxna som barn.
 • Tobaksrökning och bruk av e-cigaretter är endast tillåten på anvisade områden.
 • Användning av vattenpipor är inte tillåtet på LEGOLAND.
 • Alla former av drönare på, i eller över LEGOLAND parkens område är förbjudna.
 • Rekommendationer från medarbetare på LEGOLAND ska alltid följas.

2. AKTIVITETER

Gäster som nyttjar aktiviteter på LEGOLAND® ska följa de regler som anvisas på skyltar vid respektive aktiviteter, samt följa de instruktioner som ges av personalen på LEGOLAND, häribland följande:

 • Ålders, höjd- och hälsomässiga begränsningar till vissa aktiviteter – läs alltid instruktionerna vid de enskilda aktiviteterna.
 • Av- och påstigning får ENDAST ske när aktiviteten har stannat och ENDAST i avsett område.
 • Lösa föremål får inte medföras i aktiviteterna.
 • Det är inte tillåtet att utföra oförsiktiga och riskabla handlingar som kan utsätta dig själv eller andra för fara.
 • Säkerhetsbågar och annan säkerhetsutrustning får inte lossas eller på annat sätt sättas ur funktion.
 • Det är inte tillåtet att nyttja aktiviteter på LEGOLAND under påverkan av alkohol eller andra berusande medel.
 • Det är inte tillåtet att röka eller förtära mat eller dryck i aktiviteterna.
 • LEGOLAND Parkens köskyltning ska alltid respekteras.

3. SÄKERHET

 • Det förekommer kontroller av bland annat väskor vid parkens huvudingång. Parkens kontrollanter är i samband med detta synlig framför ingången.
 • Innehållet i väskor och fickor ska vid anmodan visas upp för vakter/kontrollanter på LEGOLAND.

  Följande får inte medföras till LEGOLAND®

  • Alla former av olovliga föremål enligt dansk lagstiftning, vilket omfattar vapen, föremål som kan användas som vapen samt föremål som kan utgöra en fara för parkens gäster. Observera att dansk lagstiftning kan vara annorlunda än i ditt hemland. Olagliga föremål kommer att beslagtas samt överlämnas och anmälas till polisen.
  • Alla former av fyrverkerier.
  • Vattenpipor.
  • Alla former av grillutrustning.
  • Rullande transportmedel, vilket omfattar sparkcyklar, skateboards, rullskridskor, cyklar o.s.v. (transportmedel för personer med funktionsnedsättning är dock undantagna)
  • Ghettoblasters och andra former av musikanläggningar
  • Drönare och andra fjärrstyrda objekter
  • Spetsiga föremål, vilket omfattar saxar av en viss storlek, skruvdragare m.m.

 • Hotfullt eller våldsamt beteende mot andra gäster eller personal på LEGOLAND® polisanmäls och innebär avvisning från parken.
 • Snatteri och skadegörelse, eller försök till sådant, polisanmäls och innebär avvisning från parken.
 • Tändning och användning av fyrverkerier eller annan form av pyroteknik är inte tillåtet.
 • LEGOLAND är videoövervakat.
 • LEGOLAND förbehåller sig rätten att när som helst neka inträde eller avvisa enskilda personer eller grupper som inte följer personalens uppmaningar, regler och säkerhetsanvisningar. Detta omfattar även enskilda personer eller grupper som på grund av klädsel eller allmänt uppförande uppfattas som otrygghetsskapande.

4. KONSERTER OCH FÖRESTÄLLNINGAR

 • Det är inte tillåtet att använda ljud- eller bildutrustning vid föreställningar och konserter.
 • Uppställda avspärrningar ska alltid respekteras.
 • Visa hänsyn till andra gäster och följ säkerhetspersonalens anvisningar.

5. ATT TA SIG TILL LEGOLAND®:

Tillträde till LEGOLAND sker inom skyltade öppettider och med giltig biljett eller passerkort. 
Lämnar du LEGOLAND och vill återvända senare samma dag kan du få en stämpel på handen vid utgången.
LEGOLAND kan alltid ändra de skyltade öppettiderna eller stänga parken i samband med särskilda situationer som uppstått. Här ingår även säkerhetsmässiga hänsyn.

6. MAT OCH DRYCK

Egen mat och dryck får medföras till LEGOLAND® och får förtäras inom områden där inget annat anges. I övrigt hänvisas till Pirate Park, där medförd mat får förtäras fritt.

Boka övernattning

Boka övernattning

1 När kommer ni?
2 Hur många är ni?
Eller
Köp biljetter
Health