Spring over
Handelsbetingelser for booking af ophold hos LEGOLAND® ApS

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for booking af ophold hos LEGOLAND® ApS

Salgs- og leveringsbetingelserne er en integreret del af aftalen om booking af ophold hos LEGOLAND ApS. Du bedes derfor venligst læse handelsbetingelserne, før du afgiver din bestilling af ophold hos LEGOLAND ApS

Forsendelses- og leveringsbetingelser

Ved booking af ophold vil der på skærmen, når bookingen er gennemført, blive forevist en bekræftelse af bookingen. Af denne fremgår opholdets karakteristika og pris. Denne bekræftelse anses efterfølgende for at være kontrakten for købet. Kontrakten kan enten udskrives efter gennemførsel af bookingen og fremsendes ligeledes via e-mail til den e-mail adresse, som oplyses af køber i forbindelse med booking af opholdet.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst til LEGOLAND ApS på ankomstdagen og afsluttes på afrejsedagen. Begge disse tidspunkter oplyses i ovennævnte kontrakt.

Værelset/udlejningsenheden vil være tilgængelig fra kl. 15.00 på ankomstdagen og indtil kl. 11.00 på afrejsedagen.

Bestilling & ordrebekræftelse

Når du har indtastet din booking og gennemført bookingen, sendes straks en ordrebekræftelse pr. e-mail, til den e-mail adresse, som du har angivet ved bestilling af opholdet.

Der er indgået en aftale om booking af ophold, når du klikker på ”Book” og beskeden ”Tak for din bestilling” vises på skærmen.

Du kan til enhver tid udskrive Handelsbetingelserne, som danner grundlag for den aftale, som du indgår med LEGOLAND ApS i forbindelse med booking af ophold.

Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din booking af ophold, er du velkommen til at kontakte LEGOLAND ApS, som derefter vil hjælpe dig.

Kontaktoplysninger:

LEGOLAND ApS
Åstvej 10
DK-7190 Billund
CVR-nr.: 3688 7613
Tlf.: +45 7951 1350
E-mail: reservation@legoland.dk

Betaling

Bookinger fortaget via hjemmesiden skal garanteres med betalingskort eller forudbetales ved gennemførslen af reservationen. Betalingsbetingelserne afhænger af hvilket produkt og tilbud du vælger at bestille. Betalingsbetingelserne for de enkelte produkter fremgår ud for hvert enkelt tilbud.

Alle priser som er oplyst i LEGOLAND ApS online bookingsystem er inklusiv moms og afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Alle betalinger afregnes i danske kroner. Priserne som vises i anden valuta, er udelukkende vejledende og kan variere fra det endelige opkrævede beløb, som opkræves ved gennemførsel af betalingen.

Betaling kan foretages med Dankort, Maestro, MasterCard Credit, Visa Credit, Visa Debit, Visa Electron, Visa Delta, American Express, MobilePay, PayPal samt LEGOLAND elektronisk gavekort.

Forudbetaling og garanti af bookinger håndteres af NETS ePayment modul (betalingsmodul). NETS håndterer alle betalinger og al kortdata. NETS lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udveksling af oplysninger mellem LEGOLAND ApS og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure SocketLayer).

For forudbetalte bookinger trækkes det fulde beløbet  med det samme reservationen gennemføres.

For garanterede bookinger betales reservationer ved ankomst til LEGOLAND ApS. Betalingskortet verificeres straks ved gennemførslen af bookingen. LEGOLAND ApS forbeholder sig retten til at kunne trække et administrationsgebyr svarende til opholdets fulde pris i tilfælde af, at bookingen bliver annulleret efter afbestillingsfristen er udløbet, hvis du udebliver fra det bookede ophold eller ved manglende betaling af opholdet efter check-ud.

Betaling med kreditkort

Ved betaling med private betalingskort udstedt uden for EU/EØS og ved betaling med alle firmakort pålægges et gebyr svarende til den omkostning, som LEGOLAND® betaler til kortudsteder. For private betalingskort udstedt uden for EU/EØS udgør gebyret 3,75% for Visa, MasterCard, JCB/CUP og UnionPay. For American Express udgør gebyret 2,50%, mens det for Diners udgør 2,25%. For firmakort udgør gebyret for Visa, MasterCard, JCB/CUP og UnionPay 3,13% for danske og europæiske kort, mens det udgør 3,75% for øvrige kort. For American Express udgør gebyret 1,06% for danske kort og 2,50% for øvrige kort. For Diners udgør gebyret 0,94% for danske kort og 2,25% for øvrige kort.

Pakkerejse

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes såfremt du har booket et ferieophold og din booking inkluderer overnatning samt billetter, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Du vil i dette tilfælde være omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. LEGOLAND ApS er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. LEGOLAND ApS har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 er tilgængelige her.

Billetter

Eventuelle entrebilletter til LEGOLAND og/eller LEGO® House som er købt i forbindelse med booking af ophold gælder udelukkende i forbindelse med opholdet.

Ændring af opholdsperiode

Ønsker du at flytte dit ophold til en anden perioden, er dette muligt frem til 14 dage før ankomst mod betaling af en evt. prisdifference. Vi opkræver et gebyr på DKK 400,- for ændring af opholdsperioden.

Fortrydelsesret & refundering

For forudbetalte bookinger gælder følgende:

Hvis der i forbindelse med en booking af opholdet er tegnet en afbestillingsbeskyttelse, vil opholdet kunne afbestilles frem til kl. 12.00 dagen før ankomst forudsat, at afbestillingen skyldes sygdom og kan dokumenteres med lægeerklæring. I dette tilfælde refunderes det fulde beløb for opholdet fratrukket afbestillingsbeskyttelsens pris. Se vilkår og betingelser for køb af afbestillingsbeskyttelse her.

I alle andre tilfælde (uanset om der er tegnet afbestillingsbeskyttelse eller ej) gælder følgende afbestillingsregler:

  • Ved afbestilling af ophold mere end 60 dage før ankomst refunderes det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på DKK 700,-
  • Ved afbestilling af ophold mellem 60 og 30 dage før ankomst refunderes 50% af lejebeløbet. Der beregnes dog som minimum et afbestillingsgebyr på DKK 700,-
  • Ved afbestilling af ophold mellem 29 og 15 dage før ankomst refunderes 25% af lejebeløbet. Der beregnes dog som minimum et afbestillingsgebyr på DKK 700,-
  • Ved afbestilling af ophold mellem 14 og 0 dage før ankomst er der ingen refundering.

For garanterede bookinger gælder følgende:

Opholdet kan frit afbestilles frem til kl. 18.00 på ankomstdagen.  Ved senere afbestilling, udblivelse fra opholdet eller ved manglende betaling efter check-ud opkræves et administrationsgebyr svarende til opholdets fulde pris.

Udnyttelse af fortrydelsesretten

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du kontakte LEGOLAND ApS. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb sender en e-mail til LEGOLAND ApS. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. udskrive dokumentation herfor.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen om køb skal ske til:

LEGOLAND ApS
Åstvej 10
DK-7190 Billund
CVR-nr.: 3688 7613
Tlf.: +45 7951 1350
E-mail: reservation@legoland.dk

Når LEGOLAND ApS modtager besked om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, returneres beløbet til det kort/betalingsmiddel, som du har anvendt i forbindelse med købet, dog fratrukket de afbestillingsomkostninger, som angivet i afsnittet ”Fortrydelsesret & refundering”.

Reklamationer

Såfremt opholdet lider af en mangel, er du forpligtet til straks at meddele dette til LEGOLAND ApS således, at LEGOLAND ApS kan fortage afhjælpning af dette. Tilbyder LEGOLAND ApS at afhjælpe manglen, kan du ikke påberåbe dig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering. Undlader du at informere LEGOLAND ApS om mangler, er du ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.

Ønsker du at klage over ophold, kan du henvende dig til:

LEGOLAND ApS
Åstvej 10
DK-7190 Billund
CVR-nr.: 3688 7613
Tlf.: +45 7951 1350
E-mail: reservation@legoland.dk

Du kan også rette henvendelse til:

  • Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000.
  • Pakkerejse-Ankenævnet. Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Tlf. 4546 1100. (Forudsætter du har booket et ferieophold og din booking inkluderer overnatning samt billetter)

 Købelovens mangelregler finder anvendelse.

Sprog

Aftaler om køb af ophold indgås på dansk.

Lovvalg & værneting

Ethvert ophold købt hos LEGOLAND ApS, er underlagt dansk ret. Enhver tvist om ophold, som involverer LEGOLAND ApS, skal indbringes til behandling ved Retten i Kolding som første instans, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Dette gælder også for salg af ophold til købere, som er bosiddende eller opholder sig i udlandet.

Covid-19

Sikkerhedsforanstaltninger
Som reaktion på Covid-19-pandemien har vi indført specifikke sikkerhedsforanstaltninger på alle vores attraktioner i et forsøg på at sikre den sundheds- og sikkerhedsmæssige tilstand og velbefindende for alle, der besøger vores attraktioner.

En komplet liste over de sikkerhedsforanstaltninger, der er taget i brug på vores attraktioner, kan findes på hjemmesiden. 

Krav til gæster
Sikkerhedsforanstaltningerne, der er indført som reaktion på Covid-19-pandemien, er der for at sikre den sikkerhedsmæssige tilstand og velbefindende for alle gæster, der besøger vores attraktion. Det er i alles interesse på attraktionen at overholde de indførte sikkerhedsforanstaltninger. Hvis en person ikke overholder disse sikkerhedsforanstaltninger, forbeholder vi os derfor retten til at kræve, at den enkelte forlader attraktionen i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

Accept af risiko
De indførte sikkerhedsforanstaltninger - såvel som de, der er i færd med at blive indført - har til formål at minimere risikoen for at blive smittet med Covid-19-virus, men denne risiko kan ikke elimineres fuldstændigt.  Derfor anerkender enhver, der besøger vores attraktioner, at det foregår på egen risiko

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan LEGOLAND ApS kontaktes på e-mail: reservation@legoland.dk eller via telefon: +45 7951 1350. 

Ikrafttrædelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for bookinger foretaget fra og med den 19. maj 2020

Book overnatning

Book overnatning

1 Indtjekning & Udtjekning
2 Antal gæster
Eller
Køb billetter
Health