Spring over

Sikkerhed og retningslinjer

Sikkerhed og retningslinjer

For at sikre jer den bedste oplevelse i LEGOLAND® har vi opstillet en række regler for opholdet i parken, som vi beder jer følge.

Hvor andet ikke er anført, henvises der til ordensbekendtgørelsen. Overtrædelse af nærværende ordensreglement kan medføre bortvisning. I grove tilfælde politianmeldelse.

Vi takker for jeres forståelse og ønsker jer god fornøjelse i LEGOLAND®.

1. GENERELT

 • LEGOLAND® er forbeholdt gående gæster. Det er ikke tilladt at medbringe cykel, knallert, rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. i parken. Gæster med funktionsnedsættelse kan medbringe en elektrisk eller en manuel kørestol.
 • Hunde er velkomne i parken. Dog under hensyntagen til parkens børn og øvrige gæster. Hunde skal altid føres i snor og må ikke efterlades uden opsyn. Hunde der i henhold til dansk lovgivning betegnes som ulovlige, må ikke medtages i LEGOLAND. Se listen over ulovlige hunderacer her
 • Det er ikke tilladt at opsamle ting fra skraldespande i LEGOLAND.
 • Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset i LEGOLAND eller at genere andre ved tilråb, utilstedelig opførsel eller lign.
 • Det er ikke tilladt at gå på bare fødder eller i bar overkrop. Sko og påklædning skal bæres under hele besøget.
 • Henkastning af papir og affald, forurening i øvrigt og beskadigelse af bygninger, udsmykning, inventar eller andet er ikke tilladt.
 • Opsætning af plakater samt uddeling af brochurer er ikke tilladt.
 • Politisk eller religiøs propaganda er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at plukke blomster eller planter i LEGOLAND parkens haveanlæg.
 • Benyt venligst parkens toiletter til såvel voksne som børn.
 • Tobaksrygning og brug af e-cigaretter er kun tilladt i de afmærkede områder.
 • Brug af vandpiber er ikke tilladt i LEGOLAND.
 • Enhver form for droner på eller over LEGOLAND parkens område er ikke tilladt.
 • Henstillinger fra LEGOLAND parkens medarbejdere skal altid efterkommes.

2. FORLYSTELSER

Gæster, der benytter forlystelser i LEGOLAND®, skal overholde de regler, der er skiltet ved de enkelte forlystelser samt følge de givne instruktioner fra personalet i LEGOLAND, herunder følgende:

 • Der er knyttet alders-, højde- og helbredsmæssige begrænsninger til visse forlystelser – læs altid vejledningerne ved de enkelte forlystelser.
 • Af- og påstigning må KUN finde sted, når forlystelsen er standset, og kun i det område der er beregnet dertil.
 • Der må ikke medbringes løse genstande i forlystelserne.
 • Det er ikke tilladt at foretage uforsigtige og dumdristige handlinger, der kan bringe dig selv eller andre i fare.
 • Sikkerhedsbøjler og andet sikkerhedsudstyr må ikke løsnes eller på anden måde sættes ud af funktion.
 • Det er ikke tilladt at benytte forlystelser i LEGOLAND, hvis man er under indflydelse af alkohol eller andre rusfremkaldende midler.
 • Det er ikke tilladt at ryge eller indtage mad- og drikkevarer i forlystelserne.
 • LEGOLAND Parkens skiltning for kø skal altid respekteres.

3. SIKKERHED

 • Der foretages kontrol af blandt andet tasker ved parkens hovedindgang. Parkens kontrollører vil i den forbindelse være synligt placeret ved indgangen.
 • Indhold af tasker og lommer skal forevises på forlangende til kontrollører i LEGOLAND®.

  Følgende må ikke medbringes i LEGOLAND®

  • Alle former for ulovlige genstande jævnfør dansk lovgivning, herunder våben, genstande, der kan anvendes som våben, og genstande, der kan bringe parkens gæster i fare. Ulovlige genstande vil blive inddraget, overleveret og anmeldt til politiet.
  • Alle former for fyrværkeri.
  • Vandpiber.
  • Alle former for grilludstyr.
  • Rullende transportmidler, herunder løbehjul, skateboards, rulleskøjter, cykler osv. (handicap transportmidler dog undtaget).
  • Ghettoblasters og andre former for musikanlæg.
  • Droner og andre fjernstyrede genstande.
  • Spidse genstande, herunder sakse af en vis størrelse, skruetrækkere m.m.

 • Truende eller voldelig adfærd over for andre gæster eller personale i LEGOLAND politianmeldes og medfører bortvisning fra parken.
 • Tyveri og hærværk, eller forsøg herpå, politianmeldes og medfører bortvisning fra parken.
 • Antændelse og anvendelse af fyrværkeri eller anden form for pyroteknik er ikke tilladt.
 • LEGOLAND er videoovervåget.
 • LEGOLAND forbeholder sig til enhver tid ret til at nægte adgang for, eller bortvise enkeltpersoner eller grupper, der ikke følger personalets henstillinger, regler og sikkerhedsanvisninger. Herunder også enkeltpersoner eller grupper, der ved deres påklædning eller generelle adfærd fremstår utryghedsskabende.

 

4. KONCERTER OG FORESTILLINGER

 • Det er ikke tilladt at anvende audio- eller videoudstyr til forestillinger og koncerter.
 • Opstillede afspærringer skal altid respekteres.
 • Vis hensyn til andre gæster og følg sikkerhedspersonalets anvisninger.

5. ADGANG TIL LEGOLAND®

Der er adgang til LEGOLAND® inden for de skiltede åbningstider med gyldig billet eller adgangskort. 
Forlader du LEGOLAND, og ønsker du at vende tilbage senere samme dag, kan du ved udgangen få et stempel på hånden.
LEGOLAND kan til enhver tid ændre de skiltede åbningstider eller lukke parken i forhold til specielt opståede situationer. Herunder sikkerhedsmæssige hensyn.

6. MAD OG DRIKKE

Egen mad og drikkevarer må medbringes i LEGOLAND® og må nydes i områder, hvor andet ikke er anført.

Book overnatning

Book overnatning

1 Indtjekning & Udtjekning
2 Antal gæster
Eller
Køb billetter
Health