Spring over

Privatlivspolitik for LEGOLAND® Billund appen

Indledning
Denne service (i det følgende kaldet "appen") stilles til rådighed af

LEGOLAND® ApS
Aastvej 10
7190 Billund
Danmark
Service Tel.: +45 7950 1717
Service Fax: +45 7535 3179
e-mail: info@legoland.dk

(i det følgende kaldet ”vi” eller ”os”) som de personer, der er ansvarlige i henhold til den gældende databeskyttelseslov.

I denne App gør vi det muligt for dig at hente og få vist følgende oplysninger:

 • Interaktivt parkkort med ruteplanlægger
 • Ventetider for forlystelser
 • Oplysninger om slut- og starttidspunkter for shows
 • Oplysninger om attraktioner, forlystelser, restauranter og butikker
 • Parkens åbningstider, attraktioner, forlystelser, restauranter og butikker
 • Generelle oplysninger om serviceydelser for besøgende
 • Oplysninger om særlige tilbud vedrørende catering og butikker

Når du bruger denne app, behandler vi personoplysninger om dig. Personoplysninger vil sige alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Da beskyttelsen af dit privatliv under brugen af appen er vigtig for os, vil vi gerne i det følgende fortælle dig, hvilke personoplysninger, vi behandler, når du bruger appen, og hvordan vi behandler disse oplysninger. Desuden vil vi informere dig om det juridiske grundlag for behandlingen af dine oplysninger og, for så vidt som behandlingen er nødvendig for at opretholde vores juridiske interesser, om vores juridiske interesser.

Du kan få vist denne privatlivspolitik i appen ved at vælge menupunktet ’Privatlivspolitik’.

1. Oplysninger om behandlingen af dine oplysninger
Visse oplysninger behandles automatisk, så snart du anvender appen. De personoplysninger, der især behandles, er anført i det følgende:

1.1 Oplysninger, der indhentes, når du downloader
Når du downloader appen, overføres visse nødvendige oplysninger til den app store, du vælger at anvende (f.eks. Google Play eller Google App Store), især brugernavn, e-mailadresse, din kontos kundenummer, tidspunktet for download, betalingsoplysninger og den individuelle udstyrskode behandles. Behandlingen af disse oplysninger foregår udelukkende gennem den pågældende app store og er uden for vores indflydelse.

1.2 Oplysninger, der indhentes automatisk
Når du bruger appen, indhenter vi automatisk specifikke oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af appen. Herunder:

 • Sted, nøjagtighed og dato/tidspunkt periodisk gennem hele dagen (kun ved attraktionen)
 • Hvert besøg på stedet, herunder første og seneste dato/tidspunkt
 • Operativsystem
 • Operativsystemets version
 • Udstyrsnavn
 • Batteristand
 • Batteristatus (oplader eller ej)
 • Status for Bluetooth (til eller fra)
 • Navn på udbyderen af det mobile netværk
 • Aktuelt tilsluttet Wi-Fi SSID
 • Status for tilladelse til brug af lokalitet (til eller fra)
 • IP-adresse
 • Brugerens foretrukne lokalitet
 • Aktuel tidszone
 • App-version og opbygningsnummer
 • App-interaktioner (opfanget som begivenheder, der tilføres Firebase Analytics og Keen IO)
 • Dato/tidspunkt for tilgang til/afgang fra en geofence-region (hvis du kommer ind i en tilbudt geofence-region)

Disse oplysninger sendes automatisk til os (1) så vi kan stille servicen og de tilhørende funktioner til rådighed for dig, (2) for at forbedre appens funktioner og egenskaber og (3) for at forhindre misbrug og rette fejl og (4) for at tilbyde dig en personlig gæsteoplevelse. Denne databehandling er berettiget, fordi (1) behandlingen er nødvendig for at opfylde kravene i aftalen mellem dig som registreret og os i henhold til Artikel 6 (1) (b) i GDPR om anvendelse af appen, eller (2) vi har en legitim interesse i at garantere appens funktionalitet og fejlfrie drift og i at kunne tilbyde en service, der er på linje med markedets krav og med brugernes interesser, og som går forud for dine rettigheder og interesser i beskyttelse af dine personoplysninger i henhold til Artikel 6 (1) (f) i GDPR.

1.3 Oplysninger, der indhentes, når du logger på
Når du logger på med en blanket eller en Facebook-konto for at få yderligere oplysninger og tilbud fra Merlin-selskaberne i fremtiden pr. e-mail eller SMS, bruger vi dine login-data, så som dit navn, din e-mailadresse, postnummer, Facebook ID (når du logger på via en Facebook-konto), dato og tidspunkt for registrering, for at kunne give dig de oplysninger og tilbud, du har bedt om fra os, eller som kunne interessere dig, for så vidt som du har givet dit samtykke til, at vi kontakter dig med dette formål. Dine login-data, som dit navn og din e-mailadresse gemmes, så længe du er registreret til at modtage oplysninger og tilbud via e-mail og SMS. Hvis du kun har logget på for at modtage persontilpassede oplysninger og tilbud i forbindelse med brug af appen, gemmer vi dine login-data som dit navn og din e-mail i en periode på 24 måneder efter du sidst anvendte appen.

1.4 Brug af appen
I appen kan du indtaste, administrere og behandle mange forskellige oplysninger, opgaver og aktiviteter. Disse oplysninger indeholder især data vedrørende brugen af

 • Interaktiv parkkort med ruteplanlægger
 • Visning af ventetider ved forlystelser
 • Oplysninger om slut- og starttidspunkter for shows
 • Oplysninger om attraktioner, forlystelser, restauranter og butikker
 • Visning af åbningstider for parken, attraktioner, forlystelser, restauranter og butikker
 • Generelle oplysninger om service for besøgende
 • Oplysninger om særlige tilbud vedrørende catering og butikker 

Behandling og brug af brugsoplysninger sker for at stille servicen til rådighed. Denne databehandling er berettiget, fordi behandling er nødvendig for at opfylde aftalen om anvendelsen af appen mellem dig som registreret og os i henhold til Artikel 6 (1) (b) i GDPR.

1.5. Brug af Google Firebase
Denne app anvender Google Firebase, der bruger oplysningerne til at levere analyser og attributionsoplysninger og til løsning af softwareproblemer. Oplysningerne indeholder ingen personoplysninger, kun systemoplysninger som app-version og opbygningsnummer, operativsystem, systemanvendelse osv.

1.6. Brug af Google Analytics
Denne app anvender funktioner i i webanalyseservicen Google Analytics. Leverandøren er Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Dette gør det muligt at tildele data, sessioner og interaktioner gennem talrige forskellige former for udstyr til en bruger-ID i form af et pseudonym, og derfor kan brugerens aktiviteter analyseres på tværs af forskelligt udstyr.

Bemærk venligst følgende vedrørende brugen af Google Analytics:
Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af websitet. De oplysninger, der skabes af denne cookie om din brug af dette website, overføres normalt til en server af Google i USA og gemmes der. Gennem aktivering af IP-anonymisering på dette website trunkeres din IP-adresse imidlertid af Google inden for et land, der er medlem af EU eller andre stater, der er tilsluttet EØS. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen først til en Google-server i USA og trunkeres der. Den IP-adresse, din browser overfører inden for Google Analytics, sættes ikke i forbindelse med andre oplysninger, som Google er i besiddelse af. Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette website med henblik på at vurdere din anvendelse af websitet, sammensætte rapporter om website-aktiviteter til website-operatørerne og give dem andre serviceydelser vedrørende anvendelse af website og Internet. Vores legitime interesse ligger også i databehandling med disse formål. Det juridiske grundlag for brugen af Google Analytics er Artikel 6(1)(f ) i GDPR. De oplysninger, der sendes af os og er tilknyttet cookies, brugeridentifikation (f.eks. bruger-ID) eller reklame-ID, slettes automatisk efter 38 måneder. Sletning af oplysninger, der ikke længere skal gemmes, sker automatisk en gang om måneden.

Du kan afvise lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, vil du måske ikke kunne anvende denne apps fulde funktionalitet. Du kan også forhindre indhentning af data, der oprettes af en cookie og gennem din brug af appen (herunder din IP-adresse) hos Google og Googles behandling af sådanne oplysninger ved at downloade og installere en Browser Add-on. Fravalg af cookies forhindrer fremtidig indhentning af dine oplysninger efter brug af denne app. For at forhindre, at Google Analytics indhenter oplysninger gennem forskellige former for udstyr skal du implementere fravalget på alle anvendte systemer.

Hvis du ikke ønsker at modtage persontilpassede reklamer, kan du deaktivere dette ved hjælp af følgende link til Google annonceindstilling.

Udbydernavn: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Juridisk grundlag for behandling: legitim interesse.
Garantier i henhold til Artikel 44ff DS-GVO: Certificering af Privacy Shield

2. Videregivelse og overførsel af oplysninger
Videregivelse af dine personoplysninger uden dit udtrykkelige, forudgående samtykke, bortset fra de tilfælde, der udtrykkeligt er identificeret i denne privatlivspolitik, foretages kun, hvis det er tilladt eller krævet i lovgivningen. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis behandling er nødvendigt for at beskytte brugerens eller en anden fysisk persons vitale interesser.

2.1
De oplysninger, du indtaster ved login, videregives i vores koncern, Merlin Entertainments plc, med henblik på intern administration, herunder generel kundeservice, i den udstrækning, det er nødvendigt. 

Enhver videregivelse af personoplysninger er berettiget, fordi vi har en legitim interesse i at videregive oplysningerne til administrative formål i vores koncern, og dine rettigheder og interesser i beskyttelsen af dine personoplysninger i henhold til Artikel 6 (1) (f) i GDPR ikke går forud herfor.

2.2
Hvis det er nødvendigt for at efterforske ulovlig brug eller misbrug af appen eller i forbindelse med en retssag, videregives personoplysninger til anklagemyndigheden eller andre myndigheder eller, hvis det er relevant, til involverede tredjeparter eller juridiske rådgivere. Dette sker imidlertid kun, hvis der er indikation for adfærd, der tyder på ulovlig brug eller misbrug. Videregivelse af personoplysninger kan også ske, hvis det tjener til at implementere betingelserne for anvendelse eller andre juridiske krav. Vi er også i lovgivningen forpligtede til at levere oplysninger efter anmodning fra visse offentlige organer. Disse offentlige organer er ordenshåndhævende myndigheder, myndigheder, der har beføjelse til at idømme bøder for lovovertrædelser, samt skattemyndighederne.

Videregivelse af personoplysninger er berettiget, når (1) behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt i henhold til Artikel 6(1)(c) GDPR i forbindelse med nationale juridiske krav om videregivelse af oplysninger til ordenshåndhævende myndigheder eller (2) vi har en legitim interesse i at videregive oplysningerne i tilfælde af indikationer for adfærd, der tyder på misbrug, eller for at implementere vores betingelser for anvendelse, andre betingelser eller juridiske krav til de pågældende tredjeparter, og dine rettigheder og interesser i beskyttelsen af dine personoplysninger i sammenhæng med Artikel 6(1)(f) GDPR ikke går forud herfor.

2.3
Ved levering af vores service er vi afhængige af de kontraktmæssigt forpligtede selskaber i Merlin-koncernen og følgende tredjepartsselskaber og eksterne serviceudbydere: Experian, Attractions.io, Google, Facebook, Keen IO, Google Maps, Amazon AWS, Sentry, VictorOps

Videregivelse af personoplysninger er berettiget, når (1) vi har en legitim interesse i at videregive oplysningerne til administrative formål inden for vores koncern, og dine rettigheder og interesser i beskyttelsen af dine personoplysninger i henhold til Artikel 6 (1) (f) i GDPR ikke går forud herfor, og (2) vi udvælger omhyggeligt og tjekker regelmæssigt og har kontraktmæssigt forpligtet vores tredjepartsselskaber og eksterne serviceudbydere i henhold til Artikel 28 (1) i GDPR som bestilte behandlere til at behandle alle personoplysninger udelukkende i henhold til vores anvisninger

2.4
Under vores virksomheds yderligere udvikling kan strukturen i vores selskab blive ændret. Dette kan være en ændring i juridisk form eller datterselskaber, dele af selskabet eller eksisterende dele kan blive grundlagt, købt eller solgt. I tilfælde af sådanne transaktioner videregives kundeoplysninger, hvis det er relevant, sammen med den overførte del af selskabet. Hver gang personoplysninger overføres til tredjeparter i det anførte omfang, sørger vi for, at det sker i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende databeskyttelseslovgivning.

Enhver videregivelse af personoplysninger er berettiget, når vi har en legitim interesse i at ændre vores selskabs juridiske form efter kommercielle og juridiske omstændigheder efter behov, og dine rettigheder og interesser i beskyttelse af dine personoplysninger i henhold til Artikel 6(1)(f) i GDPR ikke går forud herfor.

3. Dataoverførsler i tredjelande
Vi behandler oplysninger i stater uden for EØS. Dette omfatter især:
Google (USA), Facebook (USA), Keen IO (USA), Google Maps (USA), Amazon AWS (USA), Sentry (USA)
Med hensyn til USA besluttede EU Kommissionen i sin resolution af 12.7.2016, at der eksisterer et hensigtsmæssigt databeskyttelsesniveau i henhold til reglerne i EU-US Privacy Shield (Tilstrækkelighedsbeslutning, Art. 45 i GDPR). Med hensyn til Google (USA), Facebook (USA), Keen IO (USA), Google Maps (USA), Amazon AWS (USA), Sentry (USA) sker dette ved selskaber, der er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield.

4. Ændrede formål
Behandling af dine personoplysninger med andre formål end dem, der er beskrevet, sker kun, hvis dette er tilladt i henhold til en juridisk bestemmelse, eller du har givet dit samtykke til det ændrede formål med databehandlingen. I tilfælde af yderligere behandling med andre formål end det, som de pågældende oplysninger oprindeligt blev indhentet til, giver vi dig før den yderligere behandling besked om disse andre formål og stiller alle yderligere relevante oplysninger til rådighed for dig.

5. Periode for datalagring
Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indhentet eller anvendt i henhold til de foregående afsnit. Som regel gemmer vi dine personoplysninger i anvendelsesperioden eller appens kontraktmæssige periode plus 60 dage, hvor vi gemmer backup-kopier efter sletning, for så vidt som sådanne oplysninger ikke længere er nødvendige med henblik på straffesager eller sikring, opretholdelse eller håndhævelse af juridiske krav.
Specifikke oplysninger i denne privatlivspolitik eller juridiske krav om opbevaring og sletning af personoplysninger, især oplysninger, som vi skal gemme med henblik på skattemæssige formål, forbliver upåvirkede af denne bestemmelse.

6. Dine rettigheder som registreret

6.1 Ret til indsigt
Du har efter anmodning til enhver tid ret til at få oplyst de personoplysninger, der vedrører dig, som vi behandler, i henhold til Artikel 15 i GDPR. Du kan sende din anmodning med post eller e-mail til nedenstående adresse.

6.2 Ret til berigtigelse af ukorrekte oplysninger
Du har ret til at kræve, at vi omgående berigtiger personoplysninger om dig, for så vidt som disse oplysninger er ukorrekte. Brug venligst nedenstående kontaktadresse til dette formål.

6.3 Ret til sletning
I henhold til betingelserne i Artikel 17 i GDPR har du ret til at kræve, at vi sletter personoplysninger vedrørende dig. Disse bestemmelser giver især ret til sletning, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indhentet til eller på anden måde behandlet på, og i tilfælde af behandling, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, hvis der er indsendt en indvending, eller i tilfælde, hvor der er pligt til at slette dem i henhold til EU-lovgivning eller lovgivningen i den medlemsstat, vi er underlagt. Perioden for opbevaring af oplysninger defineres normalt i paragraf 5 i denne privatlivspolitik. For at udøve din ret til sletning bedes du anvende nedenstående kontaktadresser.

6.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen i henhold til bestemmelserne i Artikel 18 i GDPR: Denne ret gælder især, hvis der er strid om korrektheden af personoplysningerne mellem brugeren og os og i den periode, der er nødvendig for at tjekke rigtigheden og når brugeren kræver en begrænsning af behandlingen i stedet for sletning, hvor der er ret til sletning; desuden når oplysningerne ikke længere er nødvendige til vores formål, men brugeren skal bruge dem til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav og når der stadig er strid om udøvelse af en indvending mellem os og brugeren. For at udøve din ret til begrænsning af behandling bedes du anvende nedenstående kontaktadresse.

6.5 Ret til dataportabilitet
Du har ret til fra os at få de personoplysninger vedrørende dig, som du har stillet til rådighed for os. Vi skal give dig sådanne oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format i henhold til bestemmelserne i Artikel 20 i GDPR. For at udøve din ret til dataportabilitet bedes du anvende nedenstående kontaktadresser.

7. Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at fremsende en indsigelse i henhold til Artikel 21 i GDPR mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, der bl.a. udføres på basis af Artikel 6 (1) (e) eller (f) i GDPR. Vi ophører med behandlingen af dine personoplysninger, med mindre vi kan give tvingende og vægtige grunde til beskyttelse af behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

8. Ret til at klage
Du har også ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

9. Kontaktoplysninger
Kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver er som følger:

LEGOLAND ApS
Aastvej 10
7190 Billund
Danmark
Att: Data Protection Officer
Service Tel.: +45 7950 1717
Service Fax: +45 7535 3179
e-mail: info@legoland.dk

10. Ændringer i denne privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik holdes altid ajour. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre den fra tid til anden og implementere ændringer i indhentning, behandling og brug af dine oplysninger. Den aktuelle version af privatlivspolitikken kan altid findes under ’Privatlivspolitik’ i appen.

Dato:       10.06.22

Book overnatning

Book overnatning

1 Indtjekning & Udtjekning
2 Antal gæster
Eller
Køb billetter
Health