Vis hensyn-kort

Til gæster, som ikke forstår konceptet at stå i kø, har svært ved interaktion, eller har en begrænset evne til at følge instruktioner, tilbyder vi et Vis hensyn-kort. Med det kan du komme hurtigere til forlystelsen og behøver ikke stå længe i kø.

Retningslinjer for brug af Vis hensyn-kort: Som Vis hensyn-berettiget gæst får du udleveret et Vis hensyn-kort samt et stempel på hånden. For at få udleveret et Vis hensyn-kort skal din ansvarlige hjælper udfylde og underskrive denne formular. Ved evt. fremtidige besøg i indeværende sæson, henviser I til denne udfyldte formular ved udlevering af Vis hensyn-kort.

Vis hensyn-kortet skal du bære synligt ved besøg af de enkelte forlystelser. Vis hensyn-kort og stempel viser I ved forlystelserne, så får I lettere adgang til forlystelsen. Det betyder, at kommer du med kun et Vis hensyn-kort eller et stempel, vil du ikke få hurtigere adgang. Adgang til forlystelserne sker via Q-bot indgangen. Hvis forlystelsen ikke har en Q-bot indgang, benytter I udgangen eller kontakter personalet ved forlystelsen.

Du skal altid ledsages af en hjælper, når du besøger forlystelserne. Ved visse forlystelser kræver vi, at hjælperen er en ansvarlig person, og ved enkelte forlystelser skal hjælperen være fyldt 18 år. Det er medarbejderen ved den enkelte forlystelse, der

vurderer, om en person er ansvarlig. Du må have maks. 3 hjælpere med ved en forlystelse.

Vi tilbyder næsten altid handicappede og Vis hensyn-berettigede gæster en ekstra tur, men på meget travle dage må vi begrænse dette. Hvis du ønsker flere ture, er du velkommen til at komme igen efter 1 time.

Hvis en medarbejder vurderer, at det ikke er sikkert for dig at prøve en forlystelse, skal vedkommende sørge for, at du ikke udsætter dig selv for fare og skal derfor afvise dig. Det er udelukkende for din sikkerheds skyld.

Alle restriktioner ved forlystelserne skal overholdes af alle gæster. Du kan finde restriktionerne i vores Informationsfolder til dig med særlige behov og på vores hjemmeside eller Safe & Fun skiltet ved den enkelte forlystelse.

Vær opmærksom på, at der er stroboskoplys i LEGO® Studios, THE TEMPLE, Ghost – The Haunted House og LEGO NINJAGO® The Ride. Vis hensyn-kortet giver ikke adgang/fordele ved ubemandede forlystelser, legepladser, events og sær-arrangementer, SEAT Trafikskolen, Indianerlejr, LEGOLDMINE®. Vis hensyn-kortet skal du altid aflevere tilbage i Informationen, inden du forlader LEGOLAND®.

Test

Du skal være logget på for at kunne indsende formularen.